1 / 2
Vývoj celkového množství oxidu siřičitého ve vertikálním vzduchovém sloupci / Zdroj: Copernicus
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.