1 / 2
V naší soudobé společnosti probíhá barbarský a netolerantní zápas o převrat v naší civilizaci, říká Duka / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.