1 / 3
Imunita populace proti chřipkovým virům bude letos kvůli covidovým opatřením nižší, varují vědci  / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.