1 / 3
Porážka Západu, jíž dnes v Afghánistánu přihlížíme, je také porážkou české zahraniční politiky, říká Václav Klaus / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.