1 / 3
Soudce Petr Mikeš upozornil, že byla v úvahu i varianta, kdy by soud s okamžitou platností zrušil všechna opatření týkající se nošení roušek / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.