1 / 3
Nejde o záchranu planety, ale o přerozdělení bohatství v Evropě, říká Alexander Vondra / Foto: ODS
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.