Plně naočkovaní nebo osoby, které prodělaly covid-19, se budou prokazovat digitálním certifikátem / Depositphotos