1 / 2
Dohoda RCEP má potenciál postupně zintenzivnit obchodní toky mezi signatářskými zeměmi na úkor EU / Pixabay Gerd Altmann
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.