1 / 3
Politici žijí v představách, že jedna doporučení platí pro obecný lid a druhá pro ně jako pro elity / Facebook/AB
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.