1 / 4
Nově zrestaurovaný speciál „T 815 6x6 VE Ostrý-II“ / Tatra Trucks
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.