Pilířem prodejů v civilním odvětví je vozidlo Tatra Phoenix / Tatra Trucks