1 / 4
Palenque v Mexiku je menší mayské město se zachovalými prvky architektury, sochařství a reliéfů dávné civilizace / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.