1 / 1
Vrak lodi byl objeven díky speciálnímu sonaru / Courtesy of Bangor University
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.