1 / 1
Hladové kameny v řece Rýn dodnes připomínají sucha v Evropě / Wikimedia Commons / DR. BERND GROSS/CC BY-SA 3.0
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.