1 / 2
Prehistorický tvor se dochoval díky sesuvu mořského dna / Nature / Wilby a kol., 2022
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.