1 / 1
Vědci odebírají vzorky z mořského dna / Nautilus Live Ocean Exploration / volný zdroj
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.