1 / 2
Polární vítr je rozlehlý chladný proud vzduchu / NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.