1 / 2
Pravěký tvor byl skenován moderními zobrazovacími metodami / Čerňanský et al. 2022 (volný zdroj foto)
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.