Magnetické pole Země nás chrání před dopadem částic / Pixabay