1 / 2
Vulkanická činnost vychrlila od atmosféry gigantické množství síry a popela, které znemožnilo slunečnímu svitu dopadat na zemský povrch / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.