1 / 1
Mozkový počítačový implantát překládá ve spolupráci s umělou inteligencí nervové signály na psaný text / BrainGate
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.