1 / 1
Oba předměty jsou vyrobeny ze zlata a českých granátů / Česká Televize
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.