1 / 2
Dávný meč ležel na mořském dně v nánosu písku / Izraelská agentura pro staré památky (IAA)
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.