1 / 1
Obří kliková hřídel lodního motoru / Wärtsilä-Sulzer
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.