1 / 1
Zlatá mísa byla objevena v Rakousku / Kunsthistorisches Museum in Vienna / Andreas Rausch (volný zdroj foto)
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.