1 / 1
Sonda Viking 1 byla revoluční vesmírnou technologií / National Air and Space Museum
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.