1 / 2
Loď Ever Given zablokovala Suezský průplav / Copernicus Sentinel údaje, ESA
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.