Svitky obsahují texty v řečtině / Wikimedia Commons / Daniel.baranek