1 / 2
Tiger se dokáže pohybovat po kolech i končetinách / Hyundai Motor Group, New Horizons Studio
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.