1 / 1
Batyskaf US Navy Trieste před sestupem do příkopu / Wikimedia Commons / Navy photo NH 96797
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.