1 / 2
Vůbec první fúzní reaktor v historii Tokamak T-1 / Wikimedia Commons / Unknown author
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.