Fosilie byla objevena v australské buši / Internet