1 / 2
Unikátní kolektor elektrické energie bude postaven na umělém ostrově v Severním moři / TenneT
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.