1 / 1
Největší baterie světa dokáže dodávat do sítě až 100 MW / Tesla
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.