1 / 2
Thoriový reaktor již testovaly v 70. letech Spojené státy / Wikimedia Commons / ORNL
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.