1 / 1
Tank byl nakonec renovován a je umístěn v ruském muzeu / Wikimedia Commons / Lagardier CC 3.0
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.