1 / 1
Tato zvláštní klouzavá bomba je vybavena sofistikovanými systémy navádění / US Air Force
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.