1 / 4
Ženy mezi 25. až 29. rokem mají šanci otěhotnět přirozenou cestou zhruba 17 až 24 %. Ženy ve 40 letech mají šanci na početí přirozenou cestou přibližně jen 5 až 6 %. / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.