1 / 3
Mezi rizikové faktory rakoviny jícnu se řadí zejména kouření a alkohol, přičemž kombinace těchto dvou rizikových faktorů zvyšuje riziko karcinomu značnou mírou / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.