Nehty na ruce nejsou tak často postižené mykózou, ale občas také / Shutterstock