Častěji než jehly se při aurikuloterapii využívají semínka vakárie / Depositphotos