1 / 2
Obsah hnisu v puchýřcích signalizuje zavlečení bakteriální infekce / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.