1 / 6
Rakovinové buňky se mohou šířit i do dalších částí těla, a to například krví i lymfatickým systémem / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.