1 / 1
Ale taky nevýhod. Sladění volno časových aktivit bude zřejmě mnohem náročnější / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.