1 / 3
Cennosti můžete schovat do prázdné a vymyté neprůhledné láhve od opalovacího krému / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.