1 / 4
Nevynechávejte po šamponování kondicionér, jinak se vám začnou vlasy lámat a třepit  / Depositpnotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.