1 / 3
Zatímco v REM fázi máte delší sny, často s organizovanou dějovou sekvencí, v NREM fázi jde o jednorázovou krátkou scénku či akci / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.