Na spolupráci s manželi Abrhámovými vzpomíná s úctou i režisér Tomáš Magnusek / Se svolením T. Magnuska