Filmovým partnerem Kristýny byl Jiří Mádl / Peugeot