1 / 3
Jedou z možných příčin jeho výskytu je příliš krátká výška sečení / Shuttestock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.